Win-Win W-695 ออก 15.00 น. รางวัลที่ 1 75 แสนบาท


Kerala Lottery 2022: Win-Win W-695 จะออกเวลา 15.00 น. รางวัลที่หนึ่ง 75 แสนรูปี

ภาพตัวแทน พีทีไอ

ผลการจับสลาก Win-Win W-695 จะออกโดย Kerala Lottery Department วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2022 เวลา 15.00 น. เมื่อมีการประกาศผลลอตเตอรี W 695 ผู้ถือสลากควรตรวจสอบผลลัพธ์ W 695 บนเว็บพอร์ทัลอย่างเป็นทางการของแผนกลอตเตอรี Kerala เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ถือตั๋ว ผล W 695 ได้รับการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา Kerala ผลการแข่งขัน W 695 โดยละเอียดจะออกทางเว็บพอร์ทัลอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ผู้ชนะรางวัลที่หนึ่งของลอตเตอรี Win-Win W-695 จะรับเงินรางวัล 75 แสนรูปีกลับบ้าน ผู้ถูกรางวัลที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 5 แสน และผู้ที่ถูกรางวัลที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 1 แสน

การจับสลาก Win-Win W-695 จะจัดขึ้นที่ Gorky Bhavan ใน Thiruvananthapuram ใกล้กับ Bakery Junction ผู้ถือสลากสลากต้องระวังว่าจะมีการหักภาษีสลาก Kerala ร้อยละ 30 และค่าคอมมิชชันสลากตัวแทนร้อยละ 10 สำหรับเงินรางวัลที่ชนะ

ขั้นตอนในการตรวจสอบผลลัพธ์ Win-Win W-695 คืออะไร?

  • ไปที่เว็บพอร์ทัลอย่างเป็นทางการ
  • มองหาลิงค์ผลการจับสลาก Win-Win W-695 ที่มีอยู่ในหน้าแรก
  • จากนั้นไปที่ลิงค์สำหรับผลลัพธ์ W 695 ผลลัพธ์ Win-Win W-695 จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ Win-Win W-695 ควรจับคู่สลากที่ถูกรางวัลกับผลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้น ตั๋วที่ชนะ W 695 จะต้องส่งที่สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศในเมือง Thiruvananthapuram ผู้ถูกรางวัล Win-Win ทุกคนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลากลอตเตอรี่ของตนไม่เสียหายและอยู่ในสภาพที่ดี

ขณะส่งสลากกินแบ่ง W 695 ที่สำนักงาน จำเป็นต้องส่งหลักฐานระบุตัวตนที่ถูกต้อง รวมถึงรหัสผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือบัตร Aadhaar กระบวนการตรวจสอบควรเสร็จสิ้นภายในช่วงหนึ่งเดือนนับจากการประกาศผล มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับเงินรางวัลสำหรับ W 695 ได้

ผู้ที่ชนะรางวัลลอตเตอรี W 695 จำนวนมากกว่า 5,000 รูปีควรยืนยันตนเองที่สำนักงานแผนกลอตเตอรี Kerala คนอื่นๆ ที่ถูกรางวัลจำนวนน้อยกว่า 5,000 รูปีสามารถขอรับเงินรางวัล W 695 จากร้านลอตเตอรีที่ได้รับอนุญาต

อ่านทั้งหมด ข่าวล่าสุด, ข่าวเด่น, ข่าวคริกเก็ต, ข่าวบอลลีวูด,
ข่าวอินเดีย และ ข่าวบันเทิง ที่นี่. ติดตามเราบน Facebook, ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม

ข่าวต้นฉบับ