ฟองหรือแตก: แชมเปญกำลังประสบกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก


ลา กรองด์ ดาม โรส 2012

เบนจามิน วิกลิโอตตา

ขนาดตัวอักษรข่าวต้นฉบับ