ปลายทางการเล่นเกมชานเมืองทางใต้ในอนาคตชื่อ ‘คาสิโนอย่างเป็นทางการ’ ของ Chicago Bulls | สถานะ


EAST HAZEL CREST — คาสิโนชานเมืองทางใต้ใน Cook County รัฐอิลลินอยส์ อาจจะไม่เปิดจนกว่าจะถึงปี 2024 เป็นอย่างน้อย แต่ได้ร่วมมือกับสถาบันในชิคาโกแล้ว

Wind Creek Hospitality ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ลงนามความร่วมมือหลายปีกับ Chicago Bulls โดยกำหนดให้ Wind Creek Chicago Southland Casino and Resort เป็น “คาสิโนอย่างเป็นทางการ” ของทีมบาสเก็ตบอลมืออาชีพ

หน้านี้ต้องใช้ Javascript

จำเป็นต้องมี Javascript เพื่อให้สามารถอ่านเนื้อหาพรีเมียมได้ โปรดเปิดใช้งานในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

kAm&?56C E96 562=[ (:?5 rC66< H:== [email protected][email protected] H:E9 E96 qF==D @? :?\82>6 72? [email protected]>@E:@?D 2?5 6?E6CE2:?>6?E[ [email protected]?8 H:E9 7FCE96C [email protected]>@E:@?2= @[email protected]?:E:6D @?46 E96 42D:[email protected] DEC255=:?8 [email protected]>[email protected]@5 2?5 t2DE w2K6= rC6DE @? w2=DE65 $EC66E [email protected] @7 x?E6CDE2E6 ahc @A6?D :ED [email protected]@CD]ค^แอม

คาสิโน Wind Creek Chicago Southland จะมีเครื่องสล็อตแมชชีน 1,350 เครื่อง เกมโต๊ะ 56 เกม ความบันเทิง ร้านอาหาร และโรงแรมหรูขนาด 252 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เมื่อเปิดให้บริการในปี 2566 ติดกับทางหลวงระหว่างรัฐ 80-294 และถนน Halsted ที่ชายแดน ของ Homewood และ East Hazel CrestkAmQpD 2 ?6H 3C2?5 [email protected]>:?8 [email protected] E96 r9:[email protected]=2?5 >2C<6E[ H6 36=:6G65 :E H2D :>[email protected]?E [email protected] 6DE23=:D9 2 ?2>6 [email protected] @FCD6=G6D 2?5 2 =6G6= @7 4C65:3:=:EJ H:E9 E96 [email protected]= >2C<6E 2D BF:4<=J 2D [email protected]:3=6[Q D2:5 qC6?E !:?<[email protected]?[ 49:67 @A6C2E:?8 @77:46C 2E (:?5 rC66< [email protected]:E2=:EJ[ 2 3FD:?6DD 6?E6CAC:D6 @7 E96 p=232>2\32D65 [email protected] q2?5 @7 rC66< x?5:2?D]ค^แอม

kAmQq6:?8 2 ?2E:G6 @7 E96 C68:@?[ x 42?’E :>28:?6 2 36EE6C H2J [email protected] [email protected]>A=:D9 E92E E2D< E92? [email protected] A2CE?6C H:E9 E96 qF==D @C82?:K2E:@? 2?5 :[email protected] @FCD6=G6D [email protected] @?6 @7 E96 =2C86DE 2?5 >@DE [email protected]= 72? 32D6D 😕 [email protected]:@?2= [email protected]] xE =6ED FD 6?E6C E96 >2C<6E H:E9 2 9F86 [email protected]:46]Qk^Am

kAm|2C< {6G:EE[ qF==D G:46 AC6D:56?E @7 3FD:?6DD [email protected]>6?E[ D2:5 E96 E62>VD 277:=:2E:@? H:E9 (:?5 rC66< H:== 6=6G2E6 E96 82>6\52J 6IA6C:6?46 [email protected] 72?D 2EE6?5:?8 82>6D 2E E96 &?:E65 r6?E6C 2?5 :?E6C24E:?8 H:E9 E96 qF==D @? [email protected]:2= >65:2 @FE=6ED]ค^แอม

Lori Lightfoot นายกเทศมนตรีเมืองชิคาโกประกาศว่าเธอได้เลือก Bally’s เพื่อสร้างคาสิโน โรงแรม และสถานบันเทิงในชิคาโกkAmQ(6 2C6 6I4:E65 [email protected] A2CE?6C H:E9 (:?5 rC66< @G6C E96 ?6IE 76H [email protected]?D [email protected] 3C:?8 72?D ?6H :?\2C6?2 [email protected]>A6E:E:@?ง[ [email protected]:2= [email protected]?E6?E 2?5 DH66ADE2<6D[Q {6G:EE D2:5]ค^แอม

แอม~?46 [email protected]>A=6E6[ E96 f_[___\DBF2C6\[email protected]@E (:?5 rC66< r2D:[email protected] H:== 762EFC6 `[bd_ [email protected] >249:?6D 2?5 de E23=6 82>6D[ 6?E6CE2:?>6?E[ 5:?:?8 2?5 2 ada\[email protected]@> =FIFCJ [email protected]= D:I >:=6D H6DE @7 E96 x==:[email protected]:D\x?5:2?2 [email protected]]ค^แอมข่าวต้นฉบับ