ตร.ลงพื้นที่ร้านอาหารพัทยาปิด พบบ่อนใหญ่กำลังเตรียมการ