คาสิโนของ Grand Island อยู่ใกล้พอ | ความคิดเห็น


ฉันต่อต้านคาสิโนและสนามแข่งที่วางแผนไว้ในเฮสติงส์ และเรียกร้องให้สภาเทศบาลเมืองยกเลิก

Grand Island มีคาสิโนและสนามแข่งรถอยู่ห่างออกไปเพียง 24 ไมล์ ซึ่งใกล้พอข่าวต้นฉบับ